ΓΕΦΥΡΑ ή ΕΜΦΥΤΕΥΜΑ;

Εργαστηριακή Φάση Κατασκευής Γέφυρας

Γέφυρα ή Εμφύτευμα;

Το κλασικό ερώτημα όταν χάνεται ένα δόντι είναι το “Γέφυρα ή Εμφύτευμα;”. Πριν απαντήσει κανείς πρώτα πρέπει να γνωρίζει τι είναι οι προσθετικές γέφυρες δοντιών και τι τα εμφυτεύματα.

 

Ολοκεραμική Γέφυρα

Τι είναι οι γέφυρες;

Οι Γέφυρες είναι μια προσθετική αποκατάσταση που αντικαθιστά τρία ή περισσότερα δόντια. Η φιλοσοφία κατασκευής τους είναι ότι τροχίζονται και προετοιμάζονται δόντια που βρίσκονται εκατέρωθεν του δοντιού που λείπει για να δράσουν ως στηρίγματα της γέφυρας. Αυτό απαιτεί τον τροχισμό τους προκειμένου να δημιουργηθεί χώρος για τα υλικά της γέφυρας. Βασική προϋπόθεση είναι τα δόντια στηρίγματα να είναι σε καλή κατάσταση ώστε να μπορούν να αντέξουν στο επιπρόσθετο φορτίο που θα τους ανατεθεί. Θα πρέπει να είναι αρκετά ανθεκτικά ώστε να αντέχουν στις δυνάμεις μάσησης της δικής τους θέσης στο οδοντικό τόξο όσο και των δοντιών που λείπουν και αναπληρώνονται με τη γέφυρα. Όσο περισσότερη μάζα χάνεται από τα δόντια από το τρόχισμα και τη διάνοιξη οπών για παλιότερα σφραγίσματα και απονευρώσεις, τόσο περισσότερο αποδυναμώνονται μηχανικά τα δόντια. Επομένως, οι γέφυρες δεν είναι συντηρητικές αποκαταστάσεις από άποψη αποκοπής σκληρών οδοντικών ιστών.

 

 

Τρόχισμα Δοντιών για Κατασκευή Γέφυρας
Τρόχισμα Δοντιών για Κατασκευή Γέφυρας

 

 

Τοποθέτηση Ολοκεραμικής Γέφυρας
Τοποθέτηση Ολοκεραμικής Γέφυρας

Τι είναι τα εμφυτεύματα;

Τα εμφυτεύματα μπορούν να θεωρηθούν από αυτή την άποψη συντηρητικές αποκαταστάσεις καθώς δεν απαιτούν τρόχισμα ή άλλες επεμβάσεις στα δόντια εκατέρωθεν του κενού. Αντίθετα, τοποθετείται το εμφύτευμα με μια μικρής έκτασης επέμβαση στο οστό που προηγουμένως υποστήριζε το δόντι που χάθηκε. Το εμφύτευμα αποτελεί το αντίστοιχο της ρίζας ενός δοντιού. Μέσα στο εμφύτευμα μπορούν να βιδωθούν διάφορα προσθετικά εξαρτήματα και τεχνητά δόντια. Περισσότερες πληροφορίες για τα εμφυτεύματα μπορείτε να βρείτε στο άρθρο μας εδώ.

 

 

Εμφυτευμα με abutment
Εμφυτευμα με abutment

Ποια είναι η αντιμετώπιση σήμερα;

Η σύγχρονη τάση είναι γέφυρες να κατασκευάζονται ολοένα και λιγότερο. Τα δόντια που εξάγονται πλέον αντικαθιστώνται από εμφυτεύματα. Το τρόχισμα ακέραιων όμορων του κενού δοντιών για την κατασκευή μας γέφυρας πλέον γίνεται μόνο σε ασθενείς που για άλλους λόγους υγείας δεν γίνεται να κάνουν μικρές χειρουργικές επεμβάσεις στο στόμα. Επιπροσθέτως, γέφυρες μπορεί να χρησιμοποιηθούν σε περιπτώσεις μεγάλης ανεπάρκειας οστού. Σε κάποιες περιπτώσεις οι διαδικασίες ανάπλασης του οστού είτε δεν έχουν καλή πρόγνωση, είτε περιλαμβάνουν μεγάλη ταλαιπωρία, κόστος και χρονική διάρκεια επούλωσης που δεν προτιμώνται. Ακόμα μια γέφυρα μπορεί να κατασκευαστεί για την αντικατάσταση μιας παλαιότερης γέφυρας με δόντια στηρίγματα σε καλή κατάσταση όμως.

 

 

Εργαστηριακή Φάση Κατασκευής Γέφυρας
Εργαστηριακή Φάση Κατασκευής Γέφυρας

Το πρόβλημα όμως συνήθως είναι πως τα δόντια στηρίγματα δεν είναι σε καλή κατάσταση. Μπορεί να είναι πολύ αποδυναμωμένα δομικά και να έχουν αυξημένο κίνδυνο κατάγματος. Μπορεί να έχουν περιοδοντικά προβλήματα, κινητικότητα και ανεπαρκή στήριξη από το οστό. Μπορεί να έχουν παλαιές και προβληματικές απονευρώσεις που απαιτούν επανάληψη. Τέτοιες καταστάσεις αυξάνουν σημαντικά το κόστος κατασκευής της γέφυρας χωρίς συνήθως να εξασφαλίζουν καλή πρόγνωση στη γέφυρα. Όλα τα παραπάνω είναι παράγοντες που συνυπολογίζονται και αξιολογούνται κατά την κατάρτιση ενός σχεδίου θεραπείας για την αποκατάσταση ενός δοντιού που χάθηκε.

Επικοινωνήστε μαζί μας για ότι σας απασχολεί και κλείστε ένα ραντεβού

ANTONELLIS DENTAL SPECIALISTS